Ervaringen

"Trudy weet altijd weer een invalshoek te vinden, waardoor je weer een laagje dieper bij jezelf kunt kijken."

Na het overlijden van mijn zoon heb ik diverse mensen gesproken om iets wat niet te dragen is, toch een plek te kunnen geven. Uiteindelijk bleven er voor mij 2 belangrijke vraagstukken over: hoe kan ik mijn zoon beter loslaten en hoe kan ik beter leren vergeven. In eerste instantie dacht ik aan de bokstraining van Trudy, maar na de eerste intake kwamen we er gezamenlijk achter dat het beter was naar het systemische stuk te kijken en daar het ACT-bord naast te leggen. Vond het erg fijn dat er echt naar mijn vraag gekeken werd en heb tijdens de coaching ervaren dat Trudy veel in haar rugzak heeft zitten, waardoor ik elke keer in staat was een laagje dieper af te pellen. Dat voelde voor mij heel vertrouwd, terwijl ik wel telkens geconfronteerd werd en een stukje dichterbij mezelf kwam. Na elke sessie liep ik beter naar buiten dan ik binnen kwam en in de weken tussen de sessies werden er zaken gemanifesteerd die tijdens de afspraken aan bod kwamen. 

Zoals ik hierboven al aangaf heb ik ervaren dat Trudy altijd weer een invalshoek weet te vinden, waardoor je weer een laagje dieper bij jezelf kunt kijken. Ik heb vertrouwen gevoeld en het was confronterend op de momenten dat dat nodig was. Aangezien ik zelf ook all-in ga, heeft dat tot hele mooie gesprekken geleid. We hebben met name gekeken vanuit het systemische stuk, waarbij ook de rouwverwerking en het ACT-bord aan bod kwamen. Verder vind ik het prettig dat Trudy zelf open en eerlijk is, waardoor ik ook weer zaken heb kunnen leren. 

Voor mij is de opbrengst dat ik na de heftigste periode in mijn leven weer steviger in mijn schoenen sta. Voor deze sessies kreeg ik het mijn strot niet uit om te zeggen dat het goed met me gaat en inmiddels kan ik zeggen: er gaat veel goed, al mis ik mijn zoon heel erg, waarbij ik daar steeds beter mee om leer te gaan. En op de vragen die ik meenam aan het begin heb ik duidelijke antwoorden gekregen: vasthouden en loslaten mogen er naast elkaar zijn en boos zijn en vergeven ook..... waardoor ik steeds beter leer loslaten en steeds beter leer vergeven. 

Jacques Amkreutz, directeur zorg en dienstverlening bij Land van Horne


"Waar het anders misschien wel een half jaar duurt voordat je iemand een beetje kent hebben we dit naar mijn idee in één dag gedaan."

Goed om in de periode voor de teambijeenkomst een individueel gesprek met Trudy te hebben over de individuele  ACT-meting. Tijdens dit gesprek gaf je zij alle vertrouwen zonder te oordelen. Ik heb het ervaren als een open gesprek waarin, vanuit een tweerichtingsverkeer, mijn ACT-meting besproken is.

De gezamenlijk eerste startdag met het team heb ik als zeer positief ervaren. Onder Trudy's leiding hebben we ons voor elkaar opengesteld. Bijzonder om te ervaren omdat we als nieuw op te starten team nog onbekend waren met elkaar. De opbrengst van deze dag was voor mij dat ik het idee had dat ik na een dag de teamleden ook al echt kende. Door het samen bespreken van elkaars metingen en elkaar vragen te stellen hebben we elkaar echt leren kennen. Dit was meteen winst voor de volgende startdagen maar ook nu we echt gestart zijn. Waar het anders misschien wel een half jaar duurt voordat je iemand een beetje kent hebben we dit naar mijn idee in een dag gedaan. Fijn dat onze werkgever geregeld heeft dat we ook later altijd een beroep op je mogen doen. Hier ga ik zeker gebruik van maken!

Sjaak Hamelink, medewerker Passend Primair Onderwijs Zeeuws Vlaanderen


"Ik heb weer helder voor ogen dat ik wat toevoeg op de plek waar ik werk."

Er is een periode geweest waarin ik me erg onzeker voelde, het leek alsof ik 'onbewust bewust' bezig was met mijn werkzaamheden, zonder veel plezier. Nu probeer ik zoveel als kan 'bewust bewust' mijn dingen te doen.  Ook de communicatie naar sommige collega's pak ik nu anders aan, door bijvoorbeeld meer te luisteren en dan pas met antwoorden te komen. Ik probeer zo veel als nodig te kijken naar de andere persoon: wie is die persoon, wat weet ik van hem en waarom reageert hij zoals hij reageert? Ik laat me niet meer zo snel verleiden tot een negatieve confrontatie of het uitlokken daarvan. Dit wil niet zeggen dat ik alle confrontaties uit de weg ga, ik gebruik zo goed als kan het juiste stukje gereedschap wat ik tot mijn beschikking heb om te laten weten wat ik ergens van vind.'

Het resultaat geeft me een goed gevoel en het valt anderen ook op, het is leuk om hier een compliment en respect voor te krijgen. Het geeft me ook meer rust. Zo kon ik in een casus die mij zeer raakte, de tijd nemen om eerst goed goed uit te vogelen wat er precies gebeurd en gezegd was, waardoor ik me niet liet leiden door emoties. Ik was in staat om eerst alle informatie bij elkaar te zoeken voordat ik het gesprek aanging, waardoor ik de antwoorden kreeg die ik nodig had. In een eerder stadium zou ik wel meer vanuit emotie gereageerd hebben en met de verkeerde informatie het gesprek zijn aangaan. Ik heb weer helder voor ogen dat ik wat toevoeg op de plek waar ik werk. Uit frustratie wilde ik dat wat ik met veel passie opgebouwd had, helemaal van de hand doen, maar daar ben ik op terug gekomen. Wat ik heb opgebouwd is mijn stukje investering en wil ik dicht bij mij houden. Ondanks dat het niet helemaal gaat zoals ik wil, merk ik dat het op een andere manier mijn vruchten kan plukken. Hierdoor kan ik mij meer ontwikkelen op het coördinerende gedeelte van activiteiten en projecten: dat is wat bij mij past en mij energie geeft.'

Ik ben bij jou in coaching gekomen omdat je mij geadviseerd werd, en omdat ik je redelijk goed ken. Ik weet dat je veel kennis hebt en betrouwbaar bent en het voelde voor mij als gelijkwaardig. We hebben goed met elkaar kunnen praten en jij kon aanvullen daar waar ik niet aan dacht of waar ik met niet bewust van was. Ik kon zeggen wat ik wilde en jij kon dat ook, ik heb het gevoel dat dit niet bij iedereen kan. Jouw sterke kanten zijn dat je goed kan luisteren, je kan inleven en je oprechtheid. Maar ook jouw natuurlijke manier van overkomen. Daarnaast kan jij goed analyseren en duidelijk verwoorden hoe het een en ander in elkaar zit. Je maakt op een mooie manier gebruik van de kennis die je hebt rondom ACT en interventies die passend zijn. En tot slot: jouw persoonlijke benadering werkt heel goed, daardoor lijkt het alsof je het ook spannend vindt! Ik zou je zeker aanraden aan collega's.

Martin, medewerker Leger des Heils


"Het geeft heel veel rust om te weten wie jij bent en hoe je tegen het leven aankijkt (op dat moment)…en dat dat af kan wijken van anderen."

Voorafgaand aan een gesprek weet ik altijd dat ik echt even 1,5 uur aan ‘het werk moet’ maar weet ik ook dat achteraf alles wat speelt in mijn hoofd weer wat meer duidelijk en geordend is. Trudy helpt me om woorden te geven en beter te begrijpen wat er binnen in mij speelt, en dat helpt enorm. Dat geeft achteraf een heel licht gevoel. Misschien voelt het beetje alsof je een sportmassage gaat hebben; je weet dat het werken is en soms zelfs even een beetje pijn kan doen maar dat je daarna zo’n heerlijk licht en soepel gevoel hebt. Onze gesprekken beginnen ontspannen en meestal komen we dan vanzelf op de onderwerpen die ik wil bespreken. Ik hoef dat niet voor te bereiden. Vervolgens pakken we vaak een onderwerp vast wat op dat moment relevant lijkt en duiken hier dieper in. Samen zoeken we naar meer begrip hiervan en delen we zienswijze. Er wordt veel besproken en uiteindelijk neem ik altijd een paar punten mee naar huis waar ik echt weer een tijd verder mee kan.

Wat je kunt verwachten staat hierboven. Wat je niet kunt verwachten? Ik vind het fijn dat je bij Trudy niet het idee krijgt dat je in een model of theorie moet passen, het gaat over jou. Ook krijg je niet perse allemaal praktische tips mee die je misschien aan de oppervlakte helpen om bijvoorbeeld ander gedrag te laten zien, je leert jezelf kennen (en misschien meer waarderen) en vanuit daar ga je zelf anders om met jezelf, jouw omgeving en misschien zelfs wel leven. Dus jij wordt niet anders, maar je verhoudt je anders ten opzichte van jezelf.

Wat het me oplevert heeft is rust. Daar heb je soms wel meer dan 1 gesprek voor nodig maar het geeft wel heel veel rust om te weten wie jij bent en hoe je tegen het leven aankijkt (op dat moment)…en dat dat af kan wijken van anderen. Ik word geen ander persoon, door de gesprekken met Trudy leer ik juist dat ik dat niet wil. Ik wil leren om te zijn wie ik mag zijn en me daarin te verhouden tegenover mijzelf en de wereld.

Anoniem, manager groot MKB


"Het coachtraject heeft me inzicht, zelfvertrouwen, veerkracht, autonomie opgeleverd."

Mijn motivatie om in coaching te gaan, is verwoord in één zin: Mezelf, zowel op persoonlijk gebied als op professioneel gebied (weer) zien staan en zien werken. Om diverse redenen zag ik mezelf niet meer en hierdoor zagen anderen mij ook niet. Ik was onzichtbaar geworden en dit is in strijd met de trend van tegenwoordig; jezelf profileren, jezelf zichtbaar maken binnen en buiten de organisatie. Mijn verwachting was dat ik in mijn kwaliteiten werd bevestigd, inzicht kreeg in mijn valkuilen en in mijn ontwikkelpunten.

Ik heb met een nieuwe blik en met nieuwe kennis over mezelf naar mezelf leren kijken en mijn kwaliteiten en minder sterke kanten (opnieuw) ontdekt. Ik heb meer ín me, dan ik van te voren dacht…! In het kader van mijn opleiding heb ik geleerd dat introverte persoonlijkheden op een hele andere manier denken, voelen en reageren op de buitenwereld dan extraverte persoonlijkheden.

Ik heb jou ervaren al respectvol, eerlijk, informatief, met humor, soms een beetje zelfspot. Je bent respectvol, je komt heel stoer over door je tatoeages en dat kan een drempel zijn voor mensen die zichzelf niet zoveel vinden voorstellen. Maar, ik heb die drempel niet ervaren, juist ook omdat je jezelf ook kwetsbaar deed opstellen.  Wat ik ook sterk vond is de ruimte die je aan mij gaf. Dat is heel apart omdat ik mezelf bijna nooit geen ruimte gaf. Ineens ging ik allerlei dingen vertellen, wat ik voorheen niet voor mogelijk hield.

Anoniem, medewerker in de zorg


"De ACT-meting is voor mij life-changing geweest."

De meting is voor mijzelf life-changing geweest, het heeft me aan het denken gezet en gemaakt dat ik om hulp ben gaan vragen in de vorm van coaching. Een heel goed instrument dat tegen een redelijk tarief een juist inzicht geeft en dat input geeft om een langdurig effect op heel je leven te hebben.

Ik heb nu goed inzicht in hoe het bij mij werkt en ook waarom; ik ben mezelf beter gaan begrijpen. Ik herken mijn eigen valkuilen en mechanismen en besluit op dat moment in mijn hoofd (ik praat dan tegen mijzelf) het anders te doen/reageren/acteren. Ook ben ik milder naar mezelf geworden, ik vraag niet meer steeds van mezelf te doen wat ik eigenlijk niet kan of bijzonder moeilijk vind en kies andere routes die wel bij mij passen, om hetzelfde voor elkaar te krijgen. Dit is mijn winst:

  • Het maakt me gelukkiger
  • Ik heb vertrouwen in mezelf
  • Ik heb inzicht in waar ik goed in ben
  • Ik ervaar mildheid over de dingen waar ik niet goed in ben of die ik lastig vind
  • Ik ben dus veel minder in gevecht met mijzelf
  • Ik ben minder vermoeid

Anoniem, HR-manager in de zorg